Demonstration af et Talking Mats-interview.

Metoden er velegnet til mennesker med tale-/sprogvanskeligheder eller vanskeligheder med hukommelse og struktur.

Intervieweren støtter samtalen med billedsymbolkort, når der spørges ind til emnet, der tales om. Informanten svarer på spørgsmålene ved at placere symbolkortene på en samtalemåtte med en enkel vurderingsskala. 

Talking Mats giver en struktureret og overskuelig ramme for samtale. Med metoden kan personer med funktionsnedsættelser få øget med- og selvbestemmelse, støttes i at reflektere over eget liv, udtrykke synspunkter og ønsker, træffe beslutninger, sætte sig mål m.v. Metoden fastholder overblikket over, hvad der er spurgt til, og hvad der er svaret på.

Hent inspiration i Symbolstøttet Spørgekit 

Kommunikationscentret har udviklet et spørgekit på baggrund af interviewmetoden Talking Mats. Spørgekittet skal gøre det enkelt at komme i gang med Talking Mats, og er bygget op om færdige pakker med billedsymboler og spørgsmål til en række vigtige emner i hverdagen.